Bed för våra ortodoxa bröder och systrar i Syrien, Irak och Egypten!

Detta är en icke-officell, privat blogg
om vad som händer i den ortodoxa världen
och främst det, som sker i vår närmaste omvärld.

För lista med uppgifter om församlingar hänvisas till bloggen ”Ortodoxa kyrkan iSveri

Välkommen!

-Ett STORT  TACK till alla som förser sidan med nyheter och information!
PÅ Facebook finns också En Ortodox Nyhetsgrupp och Ortodoxa kyrkan i Sverige, som har intressant information!

NYHETER

First Things om det stora panortodoxa mötet i mars nästa år, Fr John Chryssavgis, Ekumeniska patriarkatet:
http://www.firstthings.com/web-exclusives/2015/03/at-last-a-council-for-the-ages

Metropolit Cleopas av Sverige och Skandinavien prästviger och grundar församling i Kalmar 5-8 februari
Utförligare program här: http://ortodoxakyrkan.org/2015/01/25/metropolit-cleopas-besoker-kalmar/
I korthet:
6/2  9.00 Morgonbönen 10 Liturgi med vigning av Christos Letsiou till diakon. S:ta Birgittas kyrka
7/2 9.00 Morgonbönen 10 Liturgi med vigning av diakonen Christos Letsiou till präst S:ta Birgittas kyrka
8/2 10 Liturgi  i Kalmar Slottskyrka: grundande av den ortodoxa församlingen i Kalmar.

Arkimandrit Tikhon (Lundell) avsomnade i Herren på morgonen den 16/1 2015. Han var föreståndare för Bysantinska seminariet på Sankt Ignatios Andliga Akademi, tidigare kyrkoherde i hel.Demetrios ortodoxa församling i Kristianstad
och munk i Nya Valamo kloster.
Begravningen skedde 23/1 Se: http://www.heligaanna.se/arkimandrit-tikhon-avsomnad-2015-01-26/

25  december 2014  Diakonen Niklas / Nikolaos Hammarberg  vigdes till präst. Han kommer att tjänstgöra i metropolitdömet, i huvudsak i Finska Ortodoxa Församlingen  och i Örebro.

14 juni 2014 Arkimanditen Cleopas Strongylis, Boston, installerad som Konstantinopels metropolit av Sverige och Skandinavien.    Hans installationstal HÄR!

 Arkiverade nyheter 2010-14 HÄR: https://ortodoxaktuellt.wordpress.com/arkiverade-nyheter-2010-2014-2/

 Wordpress tänker eventuellt lägga ANNONSER HÄR!
ANNONSERNA HAR INGENTING MED DENNA SAJT ATT GÖRA!

+

+

+

Annons

Om Kristi födelse: firandet, festen och tidpunkten:

Om Kristi födelse: firandet, festen och tidpunkten:

Mysteriet med den försvunna skatteskrivningen
http://www.brogren.nu/skattskrivningen.htm

Beräkningar och räknat kring Kristi Födelse eller,
när hedningarna försökte stjäla Julen från kyrkan:
http://www.touchstonemag.com/archives/article.php?id=16-10-012-v

F MIKAEL SUNDKVISTS AVHANDLING

F MIKAEL SUNDKVISTS AVHANDLING

F. Mikael Sundkvist har skrivit en uppmärksammad doktorsavhandling
om den hel. Paulus förhållande till den mosaiska lagen i ljuset från de tidigaste av kyrkans fäder. Detta synsätt gör apostelns inställning förståelig på ett annat sätt.  F Mikaels avhandling visar hur ortodox syn gör fundamenta i kristen tro begriplig. Den heter (på svenska, minsann!): ”Kristi lag, trons lag, livets Andens lag: tre apologetiska uttryck hos Paulus ” Han presenterar den själv här!

ORTODOXA FÖRSAMLINGAR och kyrkliga organisationer,

inte helt aktuell:  https://ortodoxaktuellt.wordpress.com/1348-2/

Varning!

 Wordpress tänker eventuellt lägga ANNONSER HÄR!
ANNONSERNA HAR INGENTING MED DENNA SAJT ATT GÖRA!