Om Kristi födelse: firandet, festen och tidpunkten:

Om Kristi födelse: firandet, festen och tidpunkten:

Mysteriet med den försvunna skatteskrivningen
http://www.brogren.nu/skattskrivningen.htm

Beräkningar och räknat kring Kristi Födelse eller,
när hedningarna försökte stjäla Julen från kyrkan:
http://www.touchstonemag.com/archives/article.php?id=16-10-012-v

Annonser